มุมวิชาการ
 
 

  วารสาร
  รายงานวิจัย
  เอกสารความรู้ สดร.
  คู่มือการสืบค้น Internet
  คู่มือการสืบค้น OPAC
  
รวมลิงค์  ห้องสมุดมท.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
เปิด วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น
.
ปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร. 02-2249870
สป. 35622, 50426
 


 

ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชวนอ่าน คลังความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ ได้ที่ "ebooks"

 

ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชวนอ่าน "การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน" ประเด็นเนื้อหาสำคัญ อาทิ การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การยกระดับการเข้าถึงการศึกษา การกระจายอำนาจ และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจังหวัดชายแดน ฯลฯ สนใจหาอ่านได้ที่ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

รายงานผลสถิติการหนังสือที่ยืมบ่อยที่สุดประจำปี 2555

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม "ตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับอาเซียน"

รายชื่อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ ที่น่าสนใจ มีไว้ให้บริหาร ณ ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุาภาพ
รายชื่อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่

 

  รายงานสถิติประจำเดือน พฤษภาคม 2556  
 
รายงานหนังสือที่นิยมยืมบ่อยที่สุด 20 รายการ
รายงานรายชื่อสมาชิกที่นิยมยืมบ่อยที่สุด 20 คนแรก                                                                                           
 


มุมน่ารู้  
 
 
หนังสือใหม่
 
 
   

   
   
   
 
 
     
   
Counter
free-web-page-counters.com
   
 


 

 
 
 
   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622