ติดต่อเรา
นางสาวบุษบา  ลาภวิไล
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

e-mail :
blaphwili@gmail.com


นางสาวเตือนรัตน์ จันทร์เต็ม
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นางสาวตะวันณา อันยงค์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

   
 

2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622,35659