หนังสือติดอันดับย้อนหลัง
 


 

 
 

 
   
 
   
หนังสือติดอันดับ เดือน มกราคม 2561

หนังสือวิชาการ 5 อันดับแรก
1

CALL NO 920.0953 ช389ก 2559 
TITLE การเมืองไทยในชีวประวัติ
AUTHOR
  ชัยนิมิตร นวรัตน์,หม่อมหลวง


 


2

CALL NO 320.9593 อ252 2554  
TITLE รัฐคือสิ่งปฏิกูล ทางประวัติศาสตร์
AUTHOR
  อภิชาต สถิตนิรามัย
3
CALL NO 330 ว296ข 2547  
TITLE
ขาดทุนคือกำไร โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค4
AUTHOR  วรากรณ์ สามโกเศศ
4
CALL NO 305.800954 ป412ม 2554  
TITLE
ม้งลาวในประเทศไทย
AUTHOR ประสิมธิ์ ลีปรีชา
5

CALL NO 330.9593 อ251ส 2549    
TITLE สังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
AUTHOR อภิชัย พันธเสน,บรรณาธิการ

 

หนังสือนวนิยาย 5 อันดับแรก
1

CALL NO น ผ115ก 2553 
TITLE ก่อนตะวันลา [ นวนิยาย]
AUTHOR
ผกามาศ ปรีชา

2

CALL NO น ป214ผ 2550
TITLE แผนลวงสะท้านโลก [ นวนิยาย]
AUTHOR แดน บราวน์,เขียน อรดี สุวรรณโกมล,แปล

3

CALL NO น ท821ล 2545
TITLE ลอร์ด ออพ เดอะ ริงส์ [นวนิยาย]
AUTHOR เจ.อาร์.อาร์.โทลคีน,เขียน วัลลี ชื่นยง,แปล

4

CALL NO น ร945ก 2556  
TITLE เก้าอี้ว่าง [ นวนิยาย]
AUTHOR เจ.เค.โรว์ลิ่ง,เขียน เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร,แปล

5
CALL NO น จ721ส 2550  
TITLE สมบัตินักบุญ [ นวนิยาย]
AUTHOR
JAMES ROLLINS,เขียน บุญญรัตน์,แปล
 
 
   
 

2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622,35659