หน้าหลัก 
ประวัติและวิวัฒนาการ 
 วิสัยทัศน์  
 วัตถุประสงค์  
สถานที่ตั้ง
  บุคลากร
เวลาทำการ

 

 


 

 
 

 

       
วิสัยทัศน์
 

ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
เป็นห้องสมุดดิจิตอลเพื่อการศึกคว้า

ด้านการปกครองและการบริหารสมัยใหม่

 


   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622