หน้าหลัก 
ประวัติและวิวัฒนาการ 
 วิสัยทัศน์  
 วัตถุประสงค์  
สถานที่ตั้ง
 บุคลากร  
 เวลาทำการ  

 


 

 
 


วัน เวลา ทำการห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย

เปิดให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622