หน้าหลัก 
ประวัติและวิวัฒนาการ 
 วิสัยทัศน์ 
 วัตถุประสงค์ 
สถานที่ตั้ง
 บุคลากร
 เวลาทำการ 

 


 

 
 

 

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย มีสถานที่ทำการอยู่ 2 ส่วน
      ส่วนแรก คือห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2224-9870, 50479,50426
      ส่วนที่สอง คือห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท์ 0-3824-0500-9, 35622, โทรสาร ต่อ 35613

ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย
   
  2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622