มุมวิชาการ
 
 

  วารสาร
  รายงานวิจัย
  เอกสารความรู้ สดร.
  คู่มือการสืบค้น Internet
  คู่มือการสืบค้น OPAC
  
รวมลิงค์  

 
 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส

 
 
 

เปิด วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น
.
ปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร. 0-3824-0500-9
สป. 35622 , โทรสาร ต่อ 35716

 
Watches-On-Time.com
free-web-page-counters.com
 
 

แนะนำ
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย

ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย


ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย

ภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 58 และผู้เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 4 เข้าใช้บริการ ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุร

ภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 56, 57 เข้าใช้บริการ ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 54, 55 เข้าใช้บริการ ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บอร์ดนิทรรศการต่างๆ

 

 

รายชื่อหนังสือบริจาค ของ นปส.รุ่นที่ 20
รายการทรพยากรสารนิเทศของห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย

 

 

 

 
   
   
 

2009 Chere ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3824-0500-9 สป.35622
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479, 50426