การปฏิบัติธรรม ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557