การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ 7-12 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี