รูปแบบที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูหัวข้อนี้ในรูปแบบดั้งเดิม

คุยกับสถาบัน _ เม.ย.54 _ CoP เรื่อง ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ

โพสต์โดย: stabundamrong Apr 21 2011, 01:27 PM

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วันที่ 20 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น 8 อาคารสถาบ้นดำรงราชานุภาพ

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)