รูปแบบที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูหัวข้อนี้ในรูปแบบดั้งเดิม

คุยกับสถาบัน _ ธ.ค.55 _ พิธีวางพวงมาลาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

โพสต์โดย: stabundamrong Jun 25 2014, 03:39 PM

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่่ 1 ธันวาคม 2555 ณ อนุสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ กระทรวงมหาดไทย และเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

http://www.kizoa.com/Video-Maker/d3666189k2583929o2/slide011255

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)