รูปแบบที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูหัวข้อนี้ในรูปแบบดั้งเดิม

คุยกับสถาบัน _ ส.ค.56 _ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

โพสต์โดย: stabundamrong Jun 25 2014, 04:31 PM

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

http://www.kizoa.com/Video-Maker/d5622785k1197935o2/slide140856

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)