รูปแบบที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูหัวข้อนี้ในรูปแบบดั้งเดิม

คุยกับสถาบัน _ ก.ย.55 _ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25

โพสต์โดย: stabundamrong Jun 26 2014, 12:42 PM

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

http://www.kizoa.com/Video-Maker/d3278177k9647939o2/250955

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)