รูปแบบที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูหัวข้อนี้ในรูปแบบดั้งเดิม

คุยกับสถาบัน _ มิ.ย.56 _ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการฯ

โพสต์โดย: stabundamrong Jun 23 2014, 04:12 PM

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)