โมเดลที่สำคัญ

(๑) ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(๒) โมเดลการขับเคลื่อน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       – ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
       – ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

   – ด้านการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

   – ด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓) โมเดลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่
– โมเดลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

        – โมเดล Nan Sandbox  แก้ปัญหาป่าไม้ ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน>คลิก

 

 

 

 

 

 


– กาฬสินธุ์ Happiness Model ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน > คลิก

 

  

กาฬสินธุ์โมเดล ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด >
ภารกิจกวาดบ้านตัวเอง โดยไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด
ได้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ในข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการระดับจังหวัด  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หากพบสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่รัฐจะมีคำสั่งจังหวัดให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ภารกิจกวาดล้างรวมไปถึงการจัดระเบียบสังคม  มียุทธการปิดล้อมตรวจค้น จับกุมผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติด มีการตรวจปัสสาวะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวัด  ตรวจปัสสาวะในสถานศึกษา ตรวจปัสสาวะในโรงงาน และด้านการจัดระเบียบสังคม สถานประกอบการ สถานบริการ ร้านคาราโอเกะ โรงแรม บ่อนไก่ ร้านเกมส์
ภารกิจลดผู้เสพโดยนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา 
โดยนำเข้าผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดทั้งหมดเข้าสู่ระบบคัดกรองต่อไป  

เริ่มนับ 23/4/63

ภารกิจกวาดล้าง จัดระเบียบสังคม  

counters-free