เกี่ยวกับเรา

เราเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ต้องการเติมเต็มความรู้
เช่นกัน  เราก็จะเพียรพยายามหาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ในองค์การ ต่อไป

ติดตามพวกเราได้ที่ เว็บเพจ จังหวัด 4.0
แบนเนอร์

http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/
สถานที่ติดต่อ

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ติดต่อ  0 2221  5958

อีเมล์                  stabundamrong@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม contador gratuito