การสร้าง QR- Code และตัวตัดลิงค์

 • แอปพลิเคชัน QR- Code ได้เข้ามาทำให้การทำงานไร้กระดาษง่ายขึ้น  การส่งเรื่องราวที่เคยต้องใช้กระดาษจำนวนมหาศาลปัจจุบันใช้เวลารวดเร็วมาก  ปลายทางเมื่อได้รับ QR-Code เพียง Scan ก็จะได้รับข้อมูลทั้งหมด เช่น รายงานการประชุม  เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร  แบบสอบถามออนไลน์   รูปภาพ ฯ  และนำไปพิมพ์หรือเก็บไฟล์ไว้เพื่ออ่านอย่างเดีย;

        ประโยชน์ องค์กรสามารถดำเนินการรวมลิงค์เรื่องต่างๆ  การแชร์ไฟล์  ไว้ใน QR-Code เดียว เพื่อส่งต่อผ่านไปยังโซเชียลมีเดีย
เช่น เว็บไซต์  Facebook  โทรศัพท์มือถือ  ได้รวดเร็ว

ปัญหา  เมื่อเปิดด้วยมือถือแล้วพบ QR-Code จะสแกนอย่างไร  เพราะไม่สะดวก

วิธีแก้   สร้างลิงค์ของ QR-Code ขึ้นอีก 1 ขั้นตอน เรียกว่าตัวตัดลิงค์

 •   วิธีสร้าง QR – CODE    ให้ search ใน Google จะพบผู้ให้บริการจำนวนมาก
  ยกตัวอย่างเช่น
  1. QR-Code ฟรีของผู้ให้บริการ www.qrcode-monkey.com
  มีผู้เขียนนามว่า เสกสรร ปั้น Youtube สอนวิธีการใช้งานผ่าน Youtube เข้าใจง่าย
  >> คลิกอ่านวิธีการสร้าง QR-Code2. ยังมี QR-Code ฟรีของผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น QR Code Generator
  ที่ให้บริการฟรีเช่นกัน รองรับบริการแปลงเป็น QR Code  ดังนี้
  URL                เปิด URL หลังการ Scan
  Vcard             บันทึกรายละเอียดการติดต่อบน Smart Phone ข้อความ         แสดงข้อความคงที่
  อีเมล                ส่ง อีเมล พร้อมข้อความที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า
  SMS                ส่ง SMS พร้อมข้อความที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า
  Facebook      แสดงปุ่ม Facebook
  PDF                แสดง PDF
  MP3                เล่นไฟล์ MP3
  App Stores   เปลี่ยนเส้นทางไปยัง App Stores อื่นๆ
  รูปภาพ             แสดงแกลลอรีรูปภาพ

  >> คลิกเข้าใช้บริการ  QR Code Generator  แล้วเลือก เช่นจะทำ QR Code ของ URL  (1) ให้คัดลอก URL ที่ต้องการมาวาง แล้ว (2) กด ดาวน์โหลด  ดังภาพ  จากนั้นโปรแกรมจะสร้าง QR Code ให้อัตโนมัติ ให้(3) บันทึกไฟล์เก็บไว้ในเครื่อง เป็นนามสกุล.png เพื่อสะดวกในการใช้งาน

 

 •  วิธีสร้าง ตัวตัดลิงค์ 

จาก QR – CODE ที่ทำได้  หรือการทำแบบสอบถาม หรือไฟล์อื่นๆซึ่งมีชื่อลิงค์ที่ยาวมาก  อาจไม่สะดวกหากจะนำไปวางในมือถือเพื่อให้ผู้ติดตามลิงค์   จำเป็นต้องสร้างตัวตัดลิงค์
ประโยชน์  ได้ตัวลิงค์ที่สั้นลง เพื่อนำไปแชร์ให้คนคลิกลิงค์ ไฟล์ที่ได้จะขึ้นต้นด้วย https://bit.ly/

เว็บไซต์สำหรับตัดลิงค์ คือ www.bitly.com     ซึ่งให้บริการ FREE

โดยนำ URL ที่เราต้องการมาวางลงในช่อง   จากนั้นกด Shorten จะได้ url ที่สั้น กระทัดรัด  ให้คัดลอกไปเผยแพร่ลิงค์ต่อไป

 

จรัญญา  ศรีไพร
ผู้เขียน
24/09/2562

 

ผู้อ่าน  

เริ่ม 24/9/62